Стратегія лікування: від загального до індивідуального

Категорія Лікування захворювань людини. Автор: admin

В даний час сучасна медицина зазнає гостру кризу: зростає захворюваність населення, збільшується перелік «невиліковних» захворювань; знижується віковий ценз важких захворювань, традиційне медикаментозне лікування часто обумовлює важкі ускладнення, світова спільнота вражають сезонні епідемії та пандемії. В умовах глобального потепління і неминучого зростання кількості патогенних мікроорганізмів, посилення радіаційного та мікро енергетичного впливу на людину, масового використання нітратів і отрутохімікатів в сільському господарстві, консервантів і шкідливих добавок в харчовій промисловості криза медицини виглядає загрозливим для світової цивілізації.
Криза медицини, на мою думку, пов’язаний з помилковою стратегією розвитку охорони здоров’я, коли людину лікують по частинах вузькі фахівці різного профілю, які поєднують свої зусилля лише на стадії аналізу результатів обстеження з позицій, позбавлених загальної основи. Медична наука і практика систематизують захворювання за видами органів, не віддаючи належного їх взаємозв’язку і причин виникнення захворювання. Офіційна медицина звела свої методи і засоби лікування в ранг незаперечної істини і повністю ігнорує досягнення народної і нетрадиційної медицини. З цієї причини виявився не потрібним великий пласт наукових досліджень минулого століття по паразитології і тканинної медицині, не вивчені і не проаналізовано основні положення та ідеї цих напрямків, а основні результатів не доведені до фахівців для їх практичного використання.
Основна ж причина кризи медицини полягає не стільки в медичному снобізмі, а в тому, що до теперішнього часу світовим медичним співтовариством не розроблені основи класифікації хвороб різної етіології за першопричиною їх виникнення. У зв’язку з цим безліч медичних досліджень і клінічних спостережень є не більше, ніж «цеглинами» медичної науки, з яких до теперішнього часу не споруджено будинок патології людини. На цій основі не створена узагальнена модель патології людини, що дозволяє вибудовувати стратегії лікування від загального до конкретного, підвищуючи ефективність лікування, скорочуючи його терміни, виключаючи небажані наслідки і системні помилки. Тільки за цієї умови лікарі стануть не вузькими спеціалістами, а професіоналами широкого профілю, що мають великі уявлення про збудників та причини виникнення захворювань, адекватних методах лікування. Лікування людини буде проводитися в цілому, а не для окремих проявів захворювання або його симптомів.

У цій статті зроблена спроба побудувати модель патології переважної більшості хронічних, важких і невиліковних захворювань, пов’язаних з порушенням функцій головного мозку і центральної нервової системи. Побудова здійснюється в світлі сучасних уявлень про системний аналіз і комплексному розгляді проблеми. За відправну точку приймемо положення, обгрунтоване М. М. Виленчик в книзі «Біологічні основи старіння і довголіття» 1987 р згідно з яким хвороби Дауна, Паркінсона, Бехтерева, Боровського супроводжуються абсолютно однаковими змінами ДНК, а захворювання розвиваються практично за одним сценарієм. Відзначимо також численні висловлювання про паразитарне походження цих та інших захворювань. Доведена організація токсоплазмою хвороби Дауна на рівні яйцеклітини. Гленн Макконкі (британський університет Лідса) на біохімічному рівні показав формування токсоплазмою хвороби Паркінсона.

На підставі власного клінічного досвіду і аналізу робіт з дослідження токсоплазмозу я протягом десятиліть відстоюю точку зору про токсоплазмозне походженняі більшості хронічних, важких і невиліковних захворювань, пов’язаних з порушенням функцій головного мозку і центральної нервової системи. При цьому я виходжу з того, що мозок і центральна нервова система є областями переважної локалізації цього найпростішого мікроорганізму, що, однак, не виключає повсюдне розміщення цього паразита в організмі і поліморфізм проявів його дії. Так, багатовекторність уражень органів і систем організму при токсоплазмозі відзначав професор Л. К. Коровицький з колегами при дослідженні уражень ендокринної системи. При зараженні тварин авірулентними токсоплазмами, виявилися слабо виражені запальні і дистрофічні зміни з джерелах атрофії елементів паренхіми. Важливо відзначити, що патологічні порушення могли спостерігатися практично у всіх органах внутрішньої секреції: в надниркових залозах, щитовидній залозі, підшлунковій залозі, яєчниках, гіпофізі, що вказують на велику область розподілу паразита і багатовекторність його патологічного впливу. У контекст сказаного слід додати, що розвиток нецукрового діабету під впливом токсоплазми також доведено.

Згідно «Керівництва з медицини». М., Мир, 1997, токсоплазмоз – це генералізоване ураження центральної нервової системи, що викликається найпростішими Toxoplasma gondii. Часто має характер безсимптомного носійства. Ризик важкої форми захворювання існує при ослабленому імунітеті. Toxoplasma gondii існує в трьох формах: тахіозіт, тканинна циста і ооциста. У ранній стадії ооцист можливо розмноження статевим шляхом, що протікає в епітелії кишечника інфікованої кішки, яка є основним господарем токсоплазми (людина – проміжний). В потрібних для неї зовнішніх умовах ооциста може зберігати свою життєздатність до півтора роки. Девід Сіблі (США) показав, що є штами паразитів, що проходять статевий шлях розвитку з утворенням ооцист і без кишечника сімейства котячих.
Підступність цього паразита з класу найпростіших полягає в тому, що він легко проникає в організм, нічим себе не проявляє у відносно здорових людей. Проявляє високу патогенність і вірулентність самостійно або в співдружності з іншими патогенними мікроорганізмами при ослабленні імунної системи. При ослабленні організму будь-якими негативними впливами паразит: 1) сенсибілізує всі тканини і клітини нашого організму і в подальшому в них йому легше проникати; 2) пригнічує імунну відповідь; 3) пригнічує і руйнує практично всі залози внутрішньої секреції, порушуючи гормональний гомеостаз; 4) вражає нервову систему; 5) викликає аутоімунні і аутоаллергічні процеси; 6) закріплює свої «досягнення» на рівні ДНК, що зумовлює  можливість успадкування хвороб.

Перераховані шість пунктів змін в організмі, що викликаються паразитом, характерні для розвитку переважної більшості хронічних, важких і невиліковних захворювань.  Їх можна розглядати як різноманітність проявів єдиного токсоплазмозного процесу. Багатовекторність поразок і збіг ознак змін при токсоплазмозі і важких захворюваннях дає нам підставу стверджувати, що першопричиною більшості хронічних, важких і невиліковних захворювань є токсоплазма або її спільний вплив  з іншими патогенними мікроорганізмами.

Безумовним доказом токсоплазмозного походження більшості важких, хронічних і невиліковних захворювань (серцево-судинної, нервової, ендокринної системи, органів дихання, шлунково-кишкового тракту, печінки, сечостатевої та сечовидільної системи, опорно – рухового апарату та онкології) є незмінно позитивний результат при їх лікуванні методами і засобами, що застосовуються при лікуванні токсоплазмозу. Так, Л. М. Петренюк провела дослідження  впливу хронічного токсоплазмозу на виділення гормонів і, зокрема, катехоламінів. З’ясувалося, що при токсоплазмозі посилюється виділення адреналіну і пригнічується норадреналін, а також порушується гомеостаз інших гормонів. Виявлені патоморфологічні зміни при різних формах експериментального токсоплазмозу в гіпоталамусі, гіпофізі і наднирниках, пояснюють причину поліморфізму скарг, ендокринних порушень, епілептиформних нападів, вегетососудістих кризів, субфебрілітета та інших проявів, які спостерігаються у хворих на хронічний токсоплазмоз. Безцінним виявилося проведене даним автором порівняння ефективності різних методів лікування хронічного токсоплазмозу. Успішність лікування порівнювалася по відновленню функції кори надниркових залоз і симпатико-адреналової системи. Специфічне лікування, що є стандартним і сьогодні, включає в себе 5 -8 курсів прийому хлорідіну чи іншого подібного препарату і сульфамід. У лікування було взято 52 хворих. Рецидиви виявлені у 40 хворих. Значне відновлення системи – у 12 чоловік, відновлення – у 3 хворих. Лікування 20 хворих цими ж засобами з имуностимулятором пирогеналом, показало, що рецидивів не було. Значне відновлення функції спостерігалося у 8 хворих, повного відновлення не було. Трохи краще були результати з сироваткою АЦС, яка зараз не виготовляється. Лікування з токсоплазміном (для полегшення виходу паразитів з клітин застосовувався в малих дозах преднізолон) проведено у 26 хворих. Рецидивів не було. Значно відновилася функція системи у 7 чоловік і повністю відновилася функція кори надниркових залоз і симпатико-адреналової системи у 19 хворих. Як бачимо, тільки з токсоплазміном практично повністю відновлюється функція гипофизарно- надниркової системи, нашого основного механізму адаптації в цьому світі. Це найкращі і найбільш надійні результати лікування.
Важливо відзначити, що застосування специфічної хіміотерапії виявляється корисним при гострому токсоплазмозі, при загостреннях і активації хронічних процесів, однак малоефективно при затяжних хронічних формах хвороби. Характерно, що лікування важких і хронічних захворювань тільки протипаразитарними засобами неефективно, так як неспроможне відновити роботу гіпофізарно-надниркової системи організму. А конкретно, таке лікування неспроможне вплинути на псевдоцістние і цистної форми паразитів, які нерідко і формують патологічний процес. Це вказує на серйозність проблеми токсоплазмозу навіть при її явному позначенні. Виходячи з особистого 40 річного досвіду лікування, повинен сказати, що застосування токсоплазміном, що виготовляються зараз в Україні, в дуже зручній формі, часто виключає необхідність застосування протипаразитарних засобів і преднізолону і в незапущених випадках дає прекрасні результати на довгі роки або повне виліковування безлічі захворювань. Я практично не можу назвати захворювання, де застосування токсоплазміну було б марним.

На жаль, в даний час переважна більшість медичних працівників взагалі не знають що таке токсоплазміни. Їх виробництво в ампулірованной формі в Україні було припинено в 1980 році, хоча ще в 50-ті роки минулого століття відомий австрійський вчений Талхаммер намагався лікувати цим препаратом і онкохворих.  Сьогодні правота думок цього вченого підтверджується. Інфікування населення токсоплазмою відбувається за наступними шляхами передачі: харчовим, статевим, через пошкоджену шкіру і слизові, повітряно-крапельний шлях, пиловий шлях, через укуси комах та при хірургічних втручаннях. Зіставивши ці факти  і розібравшись в законах епідеміології, ми неминуче приходимо до висновку, що шансів  залишатися стерильними від токсоплазми у людини немає. Інфіковані практично всі види холоднокровних і теплокровних тварин, в тому числі  навколо нас. Населення планети інфіковано поголовно, в основному за рахунок авірулентних і маловірулентних штамів, які мають слабкі антигени і в переважній більшості випадків, перебуваючи в нашому організмі та викликаючи захворювання, залишаються непоміченими імунною системою. З іншого боку, відповідно до роботи Р.Н Гершман, майже у 60% хворих токсоплазма сама пригнічує вироблення антитіл і до лікування їх просто немає в нашій крові, що підтверджується також іншими джерелами. У зв’язку з цим діагностика токсоплазмозу по антитілам є недостовірною, а за допомогою ПЛР для хронічного токсоплазмозу – взагалі непридатною. Тому воістину визначальними є слова члена-кореспондента АМН СРСР С.Д. Носова: «Токсоплазмоз не має характерної симптоматики. Клінічна картина при цьому захворюванні відрізняється таким поліморфізмом, що її дуже важко описати і систематизувати ». Від себе можу сказати, що існує досить багато ознак і симптомів, які можна вважати абсолютно патогномонічними для токсоплазмозу. Офіційна медицина замовчує цю проблему. Хоча ще в 50 роки минулого століття група Ярославських вчених, обстежила дітей молодших вікових груп і виявила, що близько 20% з них інфіковані токсоплазмою. Всі фахівці зробили висновок, що діти абсолютно здорові, тільки інфіковані. Через 5 років виявилося, що половина з інфікованих вже хворі на токсоплазмоз і стали пацієнтами психоневрологов, окулістів та інших фахівців. Саме звідси бере початок той факт, що сьогодні за даними російських вчених близько 40% новонароджених вже безперспективно хворі.

До теперішнього часу токсоплазмоз не визначений, як найнебезпечніший ворог людства, а спроби вийти на систематизацію захворювань по паразитарному принципу навіть не робляться. Офіційну медицину і фармакологію такий стан речей більш ніж влаштовує, оскільки в 21-му столітті визначальними стали комерційні аспекти лікування.

Перед грізною небезпекою самому нашому буттю  необхідно вже зараз, нехтуючи медичним снобізмом, об’єднати зусилля кращих розумів офіційної, народної і нетрадиційної медицини для розробки паразитарної основи захворювань, вироблення стратегій лікування за принципом: від загального – до приватного, всебічного використання препаратів природного походження і пробіотиків. Вжити заходів з оздоровлення довкілля і життя сучасної людини.

листопад 2011© 2008. Всі права захищено.При використанні матеріалів з сайту, посилання на правовласника(Кривонос В.І.) і джерело запозичення toksoplaz/uk обов'язкове.